2001   Vznik firmy v garáži po dlhšej príprave strojového parku,
tažisko tvorí stavebné stolárstvo.
2004 Rozšírenie výroby o nábytkové prvky, presťahovanie výroby do podnájmu v Dolnom Moštenci.
2011    Výstavba vlastnej haly.
2013   Presťahovanie výroby do nových priestorov v Kúnovci
kontakt o nas

Stolárstvo Brzý je malá špecializovaná firma, zameraná na atypickú výrobu na základe dialógu so zákazníkom.
Tým piatich remeselníkov s láskou k drevu a práci plní Európu odvážnymi stolárskymi kusmi už viac ako 14 rokov. 
Stolárstvo Brzý je celoživotná voľba pre živý materiál.